Producteigenschappen Vibers™

Vibers™ is een natuurlijke biopolymeer op basis van Miscanthus (Olifantsgras).

Vibers™ is een biologisch afbreekbare biopolymeer op basis van Miscanthus (Olifantsgras). De biopolymeer is Biobased OK en OK Compost gecertificeerd door de onafhankelijke certificerende instantie Vinçotte. Het OK Compost certificaat is gebaseerd op de Europese Norm 13432.

Chemische samenstelling
De norm stelt limieten voor vluchtige bestanddelen, zware metalen (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As) en fluor. - Biodegradatie: chemische afbraak van het materiaal tot CO2, water en mineralen. Het materiaal moet volgens de norm minstens voor 90% biologisch afgebroken zijn binnen een periode van 6 maanden.

Desintegratie
Het fysisch uiteenvallen van het product in zeer kleine fragmentjes. Na 12 weken moet minimum 90% van het product door een zeef van 2 op 2 mm vallen.

Kwaliteit van de eindcompost en ecotoxiciteit
De compostkwaliteit mag niet verminderen als gevolg van het toegevoegde verpakkingsmateriaal. De norm legt op om dit na te gaan door middel van ecotoxiciteitstesten: hierbij wordt gecontroleerd of de kieming en de biomassaproductie van planten niet nadelig beïnvloed worden door de invloed van gecomposteerde verpakkingen.

Composteren
Het composteren gebeurt in een industriële installatie onder geconditioneerde omstandigheden (55-60 oC). Voor “thuis” composteerbare producten gelden andere normen en certificeringen (OK compost HOME). Compostering vindt plaats onder veel lagere temperaturen, het composteringsproces verloopt daardoor veel trager. Zowel Miscanthus als gebruikte kleurstoffen zijn 100% biologisch afbreekbaar en hebben naar onze verwachting een positieve invloed op de afbreeksnelheid van de compound.